Om oss

Åsgård Hedlandet

Åsgård Hedlandet, 647 30 Mariefred

Från bostad till populärt gästhem

K Hilding Källén var en säregen person. Efter en karriär som journalist i Stockholm flyttade han 1937 till Åsgård. Hans enorma samling av historiska föremål gjorde att gården växte i storlek och för att täcka kostnaderna inrättades först ett skolhem och därefter ett gäst- och konvalescenthem. Hit kunde traktens invånare ta tåget eller ångfartyget för att bli omplåstrade eller hämta ut läkande salvor. Åsgårds gästhem blev väldigt populärt och kunde som mest ta emot 20 gäster. Bland dem flera författare, skalder och musiker. K Hilding Källén sålde Åsgård 1964 och i samband med detta fick gården sitt nuvarande utseende.

Gripsholms slott – ett stycke svensk historia

På andra sidan Åsgård Mariefred, vid Mälarens mynning, ligger Gripsholms slott. Kung Gustav Vasa lät påbörja bygget av slottet 1537 och åtta år senare stod det färdigt. Idag är Gripsholms slott ett av elva kungliga slott i Sverige och tar årligen emot över 50 000 besökare. Hertig Karls kammare har nästintill stått orörd sedan 1500-talets slut och Gustav III teater i ett av tornen är en av Europas bäst bevarade 1700-talsteatrar.

Resor genom tiden

Ångfartyget s/s Mariefred har gått mellan Stockholm och Mariefred sedan 1903. Resan tar cirka en timme och är en hänförande tur från modern storstad till orörd natur. På smala järnvägsspår trafikerar det ångloksdragna tåget sträckan mellan Mariefred och Taxinge-Näsby under sommaren. Tåget har flera mellanstopp, bland annat på Hedlandet, endast ett stenkast från Åsgård Mariefred. Med bil tar det cirka en timme från Stockholm och vid önskemål erbjuder vi transport från Arlanda flygplats.